CÔNG THỨC TRỪ CỬA NHÔM YANGLI
4581 Lượt xem

I / Cửa đi nhôm Yangli

1/ Cửa đi 1 cánh

 Chiều cao cánh = H – 38 mm

 Chiều rộng cánh = W – 58 mm

2/ Cửa đi 2 cánh

 Chiều cao cánh = H – 38 mm

 Chiều rộng cánh = W – 63 mm

3/ Cửa đi 4 cánh

  Chiều cao cánh = H – 38 mm

  Chiều rộng cánh = W – 73 mm

II / Cửa sổ nhôm Yangi

1/ Cửa sổ 1 cánh

 Chiều cao cánh = H – 60 mm

 Chiều rộng cánh = W – 60 mm

2/ Cửa sổ 2 cánh

 Chiều cao cánh = H – 60 mm

 Chiều rộng cánh = (W – 65)/2 mm ( đối với đố động )

III / Cửa lùa nhôm Yangli

1/ Cửa lùa 2 cánh

 Chiều cao cánh = H – 70 mm

 Chiều rộng cánh = (W + 10)/2 mm

2/ Cửa lùa 4 cánh

 Chiều cao cánh = H – 70 mm

 Chiều rộng cánh = (W + 75)/4 mm

Bài viết khác
0934 897 256
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường