Cửa cuốn trong suốt

Liên hệ

  • Loại cửa : VS2
  • Vật liệu thân cửa : Nhôm 6063 T5 kết hợp với nan PC
  • Độ dày  : Nan 2 lớp dày 1.0 – 1.1mm
  • Kích thước tối thiểu (HpbxWpb) : 2.5m x 2.5m
  • Kích thước tối đa (HpbxWpb) : 4.0m x 6.0m
  • Màu sắc : #3 (Cà phê) + nan trong suốt
  • Công nghệ sơn : Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp của hãng Tiger
  • Kích thước nan PC :  550mm x 90mm