Chính sách đổi trả

Quy định bảo hành

+ Thời hạn bảo hành: 24 tháng
       – Thời gian bảo hành được tính từ ngày thiết bị được nghiệm thu. bàn giao đi vào hoạt động.
+   Phạm vi bảo hành:
      – Bên B chịu trách nhiệm bảo hành (sửa ch a hoặc thay mới) cho tất cả các lỗi thuộc về nhà sản xuất và được nhà sản xuất cam kết bảo hành theo các điều kiện trong giấy bảo hành.
+  Không bảo hành:
      –  Sản phẩm bị hỏng hóc được xác định do lỗi của người sử dụng không đúng theo bên B hướng dẫn hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào gây ra trong quá trình sử dụng.
      – Các trường hợp bất khả kháng như thiên tai. hoả hoạn…